PRIVACY STATEMENT JTVA

De Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam (hierna afgekort: JTVA) verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Wet bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt.

Werkingssfeer van dit privacystatement
Dit privacystatement geldt voor de persoonlijke gegevens die ontstaan via uw bezoeken aan de website van de JTVA.

U gaat akkoord met ons privacybeleid door deze websites te gebruiken.

Persoonsgegevens
Ten behoeve van onze dienstverlening legt de JTVA met uw toestemming gegevens vast in één of meer bestanden. De JTVA kan via haar website persoonlijke gegevens verzamelen voor de volgende doelen:

  • Toezenden van nieuwsbrieven en/of correspondentie aan personen die daarom hebben verzocht.

De JTVA gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beveiligd. Ten behoeve van onze belangrijkste externe relatiegroepen – waarvan wij gegevens verzamelen – hebben we separate privacy statements opgesteld die verklaren welke gegevens met welk doel verzameld worden:

– Privacy statement voor patiënten van JTVA

Klikgedrag en webstatistieken
De JTVA meet onder meer de mate waarin haar websites worden bezocht alsmede het klikgedrag op onze website(s). Wij houden daartoe algemene gegevens bij van bezoekers. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag en het type webbrowser van de bezoeker. Aan de hand van webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd. Deze informatie is niet tot u herleidbaar en uw identiteit blijft hiermee afgeschermd.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens, statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, bij te houden. Google Analytics is bij de JTVA privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens alleen over een beveiligde verbinding worden gestuurd.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te verstrekken en om de JTVA als adverteerder informatie over de effectiviteit van de campagnes te kunnen bieden.
Google verschaft deze informatie enkel aan derden, indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Deze gegevens zijn nooit te herleiden naar u als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin u uw e-mail adres invult bij het aanmelden voor een nieuwsbrief.

Hotjar
Met de tool Hotjar kunnen we zien waar bezoekers op de website klikken en in welke mate bezoekers naar beneden scrollen op pagina’s. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd en zijn dus niet naar personen te herleiden.

Facebook, LinkedIn en Twitter
Op www.jtv-amsterdam.nl zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf.

Verwerkersovereenkomst
Met alle bedrijven die gegevens van de JTVA verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden gebruikt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden voor de opslag van persoonsgegevens. Hierin is ook vastgelegd dat de degene die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Verstrekking van gegevens aan derden
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten de JTVA, tenzij:

  • De JTVA dit doet in het kader van wettelijke verplichtingen.
  • Dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Sites gelinkt aan websites van de JTVA
De website van de JTVA bevat mogelijk links naar sites die niet door of in opdracht van de JTVA zijn vervaardigd. De JTVA is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en hoe die sites uw persoonsgegevens behandelen.

Beveiliging gegevens
De JTVA maakt gebruik van beveiliging- of veiligheidsprocedures die mede tot doel hebben om uitsluitend bevoegde personen toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens.

Bewaartermijn
De JTVA bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij uw gegevens hebben verzameld.

Dit privacystatement is bijgewerkt op 23 augustus 2021.