De allerbeste tandzorg voor kinderen tot 18 jaar. Waarbij alle kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Onze afspraken met zorgverzekeraars

De Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam is een door de overheid erkende instelling voor jeugdtandverzorging. Elk jaar gaat onze directie rond de tafel met twee zorgverzekeraars, die de anderen vertegenwoordigen: Zilveren Kruis en VGZ. Tijdens deze gesprekken bespreken we de voortgang en de nieuwe ontwikkelingen in onze praktijken.

De Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam stelt elk jaar een begroting op. Op basis van deze begroting en de gesprekken en het akkoord van Zilveren Kruis en VGZ geeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)  een beschikking af. Op basis van deze beschikking ontvangt de Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam haar subsidie.

Deze subsidie wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en toegekend aan instellingen voor jeugdtandverzorging. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgt ervoor dat alle zorgverzekeraars in Nederland de beschikking volgen en de subsidie betalen.