De allerbeste mondzorg voor kinderen tot 18 jaar. Waarbij de kosten van bijna alle behandelingen volledig worden vergoed door de zorgverzekeraar.

De Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam (afgekort JTVA) is een door de overheid erkende instelling voor jeugdtandverzorging. Hiervan hebben we er een aantal in Nederland onder andere in de meeste grote steden.

Elk jaar gaan wij als JTVA rond de tafel met de twee voor ons grootste  zorgverzekeraars: Zilveren Kruis en VGZ. Tijdens deze gesprekken bespreken we de voortgang en de nieuwe ontwikkelingen in onze praktijken. Ook bespreken we dan onze begroting. Op basis van deze begroting en het akkoord van Zilveren Kruis en VGZ geeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)  een beschikking af. Op basis van deze beschikking ontvangen wij een toeslag voor de wijze waarop wij werken.

De hoogte van deze toeslag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en toegekend aan instellingen voor jeugdtandverzorging. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgt ervoor dat alle zorgverzekeraars in Nederland de beschikking volgen en de toeslag betalen.