Omdat we een schone en gezonde wereld voor de kinderen willen achterlaten.

Mens en Milieu

De JTVA zet zich dagelijks in om kwalitatief goede tandheelkundige zorg bereikbaar en beschikbaar te stellen voor alle kinderen. Maar hoe goed zorgen we nou écht voor onze patiënten als we gedurende ons werk ook voor bergen afval en vervuiling zorgen? Een vraag die in 2018 leidde tot oprichting van Werkgroep Duurzaam, dat zich sindsdien heeft gefocust op het leveren van integraal goede tandheelkundige zorg.

Onze werkkleding is gemaakt van biologisch katoen, wat betekent dat er geen gif is gebruikt om de bouwstoffen te telen en dat de mensen die onze kleding maken een eerlijk loon ontvangen. De kleding wordt bij een MVO-bedrijf ingekocht en kan meer wasbeurten mee waardoor het dus minder vaak vervangen hoeft te worden. Onze wens is om circulaire kleding in te kopen en gaan graag in gesprek met leveranciers die dit willen ontwikkelen voor tandheelkundig zorgpersoneel.

We communiceren zoveel mogelijk digitaal met elkaar en met de specialisten naar wie we verwijzen. Patiënten krijgen geen afspraakkaartje meer opgestuurd maar ontvangen een sms’je of een e-mail. Van ons tandartskaartje met bevindingen en adviezen aan de ouders wordt een digitale versie ontwikkeld. Wat we aan drukwerk hebben, is gemaakt van papier met het FSC-keurmerk en non-toxic inkt.

Al meer dan 25 jaar brengt de JTVA de zorg naar basisscholen omdat we iedereen willen includeren. Een positieve bijkomstigheid is dat we hierdoor hebben gezorgd voor minder CO2-uitstoot door het aantal patiëntverplaatsingen te reduceren. Ouders hoeven immers minder vaak de auto te pakken waardoor er minder luchtvervuiling plaatsvindt. Het schoon instrumentarium wordt door onze koeriers met een elektrische auto gebracht.

Onze doelen voor aankomend jaar zijn: ons energieverbruik verminderen, minder afval produceren en duurzamer inkopen. Omdat de eerstelijnszorg vaak bestaat uit kleine groepspraktijken is het tot nu toe een uitdaging gebleken om bij leveranciers duurzaam medische producten af te nemen. Heb je interesse om met ons samen te werken? Neem dan contact op via duurzaam@jtv-amsterdam.nl waardoor we samen weer een groene stap kunnen zetten.

Wij hebben de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend

Meer lezen?

https://www.knmt.nl/nieuws/hoe-draagt-de-mondzorg-bij-aan-de-duurzaamheidsdoelstellingen-van-het-kabinet

https://www.medischondernemen.nl/medisch-ondernemen/tandarts-angelica-setiaman-over-duurzaamheid-we-gaan-naar-de-scholen-en-zorgen-zo-voor-minder-patintverplaatsingen

Verduurzaming in de eerstelijnszorg – PDF
Gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door Rebel in opdracht van het Programma Duurzame Zorg van het Ministerie van VWS .

https://www.vergroendezorg.nl

https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg