Wil je meer weten over tandzorg voor kinderen tot 18 jaar? Op deze pagina verzamelen we interessante links voor je.

Alles over het gebit
Kijk even op www.allesoverhetgebit.nl Daar kun je namelijk heel veel vinden over het gebit. Alles wat je daar leest is extra informatie over je tanden. Die informatie kan natuurlijk nooit het advies van onze jeugdtandarts vervangen. Regelmatig een bezoekje brengen aan de jeugdtandarts blijft dan ook de allerbeste mondverzorging.

Beugels.nl
Een site met alle informatie over het dragen van beugels: www.beugel.nl

Beroepsorganisatie ANT
De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) is een beroepsorganisatie waar Jeugdtandzorg Amsterdam bij is aangesloten: www.ant-tandartsen.nl/

Beroepsorganisatie KNMT
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland. Ook Jeugdtandzorg Amsterdam is hierbij aangesloten: www.knmt.nl

Ivoren Kruis
Het ivoren kruis is een vereniging waarop meer dan 2500 tandartsen en mondhygiënisten zijn aangesloten om samen te werken om de mondgezondheid te verbeteren door middel van voorlichting. www.ivorenkruis.nl/