Wilt u meer weten over mondzorg voor kinderen tot 18 jaar? Op deze pagina verzamelden we interessante links voor u.

Alles over het gebit
Kijk eens op www.allesoverhetgebit.nl Daar kunt u heel veel vinden over het gebit.

Beugels.nl
Een site met alle informatie over het dragen van beugels: www.beugel.nl.

Beroepsorganisatie KNMT
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland.

Ivoren Kruis
Het ivoren kruis is een vereniging waarop meer dan 2.500 tandartsen en mondhygiënisten zijn aangesloten om samen te werken aan het verbeteren van het gebit door middel van voorlichting. www.ivorenkruis.nl.