Wat kost het je? Het kost je als ouder niets extra!

Kinderen hebben goede tandverzorging nodig. Dat vinden wij belangrijk. Ook onze regering vindt dat belangrijk. Daarom worden alle kosten van tandzorg bij kinderen tot 18 jaar vergoed door de zorgverzekeraar. Voorwaarde is wel dat je als ouder zelf een zorgverzekering hebt. De kosten gaan ook niet ten laste van je eigen risico.

 

Alle kosten vergoed

BELANGRIJKE MEDEDELING

BELANGRIJKE MEDEDELING

Vanaf vrijdag 24 april a.s. gaan we weer reguliere zorg verlenen, dus ook niet-spoedpatiënten weer zien. Hiervoor is de Leidraad Mondzorg Corona, die door onze koepelorganisaties is ontwikkeld, voor ons richtinggevend. Deze richtlijn garandeert dat we op een verantwoorde en gepaste wijze weer aan de slag gaan. U heeft als het goed is nog een afspraak staan of u wordt gebeld voor een nieuwe afspraak (wanneer wij uw oude afspraak in de afgelopen weken moesten laten vervallen).

 

Meld je aan!