BELANGRIJKE MEDEDELING

Vanaf vrijdag 24 april a.s. gaan we weer reguliere zorg verlenen, dus ook niet-spoedpatiënten weer zien. Hiervoor is de Leidraad Mondzorg Corona, die door onze koepelorganisaties is ontwikkeld, voor ons richtinggevend. Deze richtlijn garandeert dat we op een verantwoorde en gepaste wijze weer aan de slag gaan. U heeft als het goed is nog een afspraak staan of u wordt gebeld voor een nieuwe afspraak (wanneer wij uw oude afspraak in de afgelopen weken moesten laten vervallen).

 

BELANGRIJKE MEDEDELING

Vanaf vrijdag 24 april a.s. gaan we weer reguliere zorg verlenen, dus ook niet-spoedpatiënten weer zien. Hiervoor is de Leidraad Mondzorg Corona, die door onze koepelorganisaties is ontwikkeld, voor ons richtinggevend. Deze richtlijn garandeert dat we op een verantwoorde en gepaste wijze weer aan de slag gaan. U heeft als het goed is nog een afspraak staan of u wordt gebeld voor een nieuwe afspraak (wanneer wij uw oude afspraak in de afgelopen weken moesten laten vervallen).